1/5

almanach k 20. výročí založení střední školy

Po zahájení nového školního roku oslavovalo Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno výročí 20 let od svého založení. K této příležitosti jsme jim mimo jiné zpracovali i almanach, v kterém je na 170 stranách zachycen život školy z nejrůznějších pohledů.

 

klient: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

rok: 2016