1/8

Cyrilometodějské školy
cmgp.cz, cmczs.cz

Pro dvě školy se stejným zřizovatelem – Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Brno a Cyrilometodějskou základní školu Brno – kterým jsme vytvořili nové logo a vizuální styl, jsme zhotovili i nové internetové stránky. Díky nim nyní mohou lépe a snadněji komunikovat nejen s rodiči a žáky svých škol.

 

klient: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Cyrilometodějská základní škola Brno

rok: 2016