1/3

venkovní inzerce pro advokátní kancelář THT

Pro advokátní kancelář THT, která má dlouhodobě v pronájmu venkovní inzertní plochu umístěnou před budovou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, jsme vytvořili plakáty, které míří jak na studenty fakulty tak i širokou veřejnost. Reklamnímu sdělení jsme dali nejen vizuální tvář, ale rovněž jsme vymýšleli i jeho obsahovou podobu.

 

klient: Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

rok: 2014 – 2016