1/12

vizuální styl
Letiště Brno

Pro Letiště Brno jsme vytvořili novou značku a navazující vizuální styl společnosti. Součástí design manuálu jsou kromě definice samotného logotypu i příklady použití na firemních tiskovinách, elektronických dokumentech, inzerci a objektech. Spolu se zavedením nové firemní identity byly vytvořeny i jednotné uniformy pro personál letiště. V souvislosti se změnou vizuálního stylu, ale především kvůli zlepšení přístupnosti informací jsme zpracovali i nové webové stránky letiště.

 

klient: Letiště Brno, a. s.

rok: 2012