3 more apple bites

Grafický návrh názvu výstavy pro tiskoviny ke skupinové výstavě 3 MORE APPLE BITES, která se uskutečnila v Bohemian National Hall v New Yorku.

  • klient: Jaromír Gargulák, gary, Ondřej Navrátil
  • rok: 2010