Agronomická fakulta Mendelovy univerzity

Prezentační materiály Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se dlouhodobě potýkaly s problémem velké roztříštěnosti a nejednotnosti. Vytvořili jsme jí tak jednotný vizuální styl, který rozšířil stávající manuál značky, a s několika novými prvky jsme definovali kompaktní a zároveň velmi pestrý styl aplikovatelný na nejrůznější propagační a prezentační materiály.

  • klient: Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  • rok: 2018