Integrovaná doprava Zlínského kraje

Pro společnost zajišťující veřejnou dopravu ve Zlínském kraji jsme zpracovali jednotný vizuální styl a přichystali pro ně několik kampaní.

  • klient: Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
  • rok: 2021–2023