Logo, vizuální styl a web pro školy

Dvě sesterské školy – Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno a Cyrilometodějská základní škola Brno – nás požádaly o vytvoření nového loga. Navrhli jsme jim společnou značku pracující se symbolikou cyrilometodějského kříže a odlišení škol je v provedení barevnosti značky. Spolu s logem jsme definovali i základy vizuálního stylu pro použití na propagačních materiálech a merkantilních tiskovinách. Školám jsme vytvořili také nové webové stránky.

  • klient: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Cyrilometodějská základní škola Brno
  • rok: 2015–2016