Publikace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

  • klient: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • rok: 2020

Pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně jsme připravili již třetí reprezentativní publikaci v řadě. Tentokrát jsme navrhli obálku s klopou na které si hrajeme se zkratkou UTB → Univerzita nebo s anglickou TBU → Tomas. Brožura je vytištěna na papíru Munken a je využívána jako dárek při setkávání s významnými partnery.