Ústavní soud

Pro Ústavní soud České republiky jsme zpracovali několik publikací – Ročenky 2011 a 2012; Citační manuál, který slouží jako interní metodické doporučení k formálním úpravám textů a sborník příspěvků z kolokvia konaného na půdě Ústavního soudu k výročí 90 let od jeho ustavující schůze.

  • klient: Ústavní soud
  • rok: 2012, 2013